Disclaimer

Disclaimer

We do not condone vandalism of any kind, we purely photograph and publish what we see.
Kieleckie cannot be held liable for any graffiti published on this website.


Disclaimer / klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności.

Nie popieramy wandalizmu wszelkiego rodzaju, fotografujemy i publikujemy to, co widzimy.
Kieleckie nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek graffiti, opublikowane na tej stronie internetowej.